Impedancja głośników – Co to jest i jakie ma znaczenie? Skomentuj

Wybór poszczególnych elementów do naszego systemu audio jest dość ciężkim zadaniem, które wymaga od nas nabycia pewnej wiedzy odnośnie parametrów różnych urządzeń. Głośniki w specyfikacji posiadają różne wartości, które opisują zdolności sprzętu do przetwarzania i wydobywania dźwięku. To samo tyczy się również wzmacniaczy, których odpowiedni dobór z pewnością sprawi, że nasz zestaw będzie zdolny wytwarzać dźwięk o zadowalającej nas jakości. Niestety bardzo często pomijamy sprawę odpowiedniego dopasowania głośników do wzmacniaczy lub odwrotnie i narażamy nasz system na uszkodzenia lub w najlepszym wypadku na spadek jakości prezentowanego sygnału dźwiękowego. W artykule postaram się przedstawić na co powinniśmy zwracać uwagę dobierając poszczególne elementy systemu, aby wzajemna korelacja tych urządzeń zapewniała nam bezpieczeństwo użytkowania oraz zadowalającą nas jakość.

Popularne kategorie głośników:

Co to jest Impedancja głośników?

Nasze urządzenia posiadają w swoich specyfikacjach, które są dołączone przez producentów do każdego sprzętu, bardzo wiele parametrów, które określają w przybliżeniu zdolności danej jednostki do przetwarzania oraz przesyłania dźwięku. Z tego typu zapisów możemy również wywnioskować w jakim środowisku nasz wzmacniacz lub głośnik będzie sprawował się najlepiej, a jakich środowisk najlepiej unikać, aby nie narazić się na niepotrzebne starty oraz koszty. Podstawowym parametrem, który powinien być istotny dla tych, którzy dopiero wchodzą w świat akustyki jest impedancja głośników.

Patrząc na temat impedancji od typowo technicznej strony, jest to najprościej rzecz biorąc wartość oporu dla prądu elektrycznego płynącego od wzmacniacza do głośnika lub kolumny. Im niższa wartość tego parametru tym większą ilość mocy głośnik pobierze od elementu, do którego został podłączony. Głośniki najczęściej można podzielić na 4 oraz 8 Omowe, a ich wartości nie mają realnego wpływu na jakość wydobywanego sygnału dźwiękowego. Dobór odpowiedniego rozwiązania zależy w głównej mierze od zastosowania systemu oraz od środowiska w jakim będzie na co dzień pracował. Wartości podane przez producentów są oczywiście jedynie znamionowe, a parametr na wykresie zmiennej częstotliwości może przyjmować wartości niższe oraz wyższe względem tej podanej w specyfikacji.

Jak odpowiednio dobrać impedancję kolumn?

Wiemy już czym jest impedancja kolumn od typowo technicznej strony. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten parametr nie wpływa realnie na jakość dźwięku, lecz jego zbadanie jest kluczowe, aby korelacja wszystkich elementów systemu przebiegała bezawaryjnie w dłuższej perspektywie czasowej. Aby uzupełnić naszą wiedze o praktyczne zastosowanie musimy zastanowić się nad tym jak odpowiednio dobrać kolumny głośnikowe do zakupionego wcześniej wzmacniacza. Każdy wzmacniacz w swojej specyfikacji posiada zapis o zalecanej przez producenta impedancji głośnika, przy której praca nie powinna spowodować uszkodzeń naszego urządzenia. Jeśli wzmacniacz najlepiej pracuje przy impedancji 8 omowej, wtedy należy zastosować głośnik o tej samej impedancji znamionowej jak opisana w zaleceniach. Jeśli lepszym środowiskiem pracy naszej jednostki będą kolumny o impedancji 6 omowej, wtedy warto włączyć w system głośnik o tej samej wartości parametru.

Oczywiście istnieje kilka wyjątków, które sprawiają, że temat jest znacznie bardziej rozległy niż może nam się wydawać i nie da się go opisać w kilku zdaniach i zakończyć jednoznacznym stwierdzeniem. Wartości przedstawiane przez producenta mogą być często zbyt bardzo wyidealizowane i mogą nie mieć zbyt dużo wspólnego ze stanem rzeczywistym. Niektóre parametry mogą być delikatnie naciągnięte w celu poprawy zdolności głośników na samym papierze, aby stały się one produktem bardziej atrakcyjnym od konkurencji. Dlatego bezpieczniejszą opcją będzie wybranie jednostki o impedancji wyższej niż zalecana, opisana przy specyfikacji wzmacniacza. Efektem ubocznym może być jedynie zmniejszenie mocy systemu, lecz będziemy pewni, że będzie on bezpieczny i nie narazimy się na potencjalne uszkodzenia oraz koszty. Sytuacją, do której nie powinniśmy dopuszczać jest za to system złożony ze wzmacniacza o zalecanej wyższej impedancji niż ta prezentowana przez kolumny. Wtedy ryzykujemy uszkodzenie elementów naszego obwodu audio, gdy będziemy chcieli wycisnąć z niego większą ilość mocy, a tym samym chcąc wytworzyć falę dźwiękowa o wyższej głośności.

Podsumowując wszystkie zebrane przez nas informacje można wysnuć wniosek, że najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem będzie użycie głośników o wyższej impedancji niż ta zalecana przez producentów wzmacniacza. Dobrze współpracować z systemem będzie również głośnik z impedancją taką samą jak ta określona w specyfikacji. Powinniśmy jednak unikać sytuacji, gdy impedancja głośnika będzie miała wartość niższą niż ta przewidywana, gdyż wtedy nasz obwód może ulec uszkodzeniu i narazić nas na niepotrzebne przyszłe inwestycje. Te informacje wystarczą nam żeby bezpiecznie zestawić ze sobą poszczególne jednostki, jeśli jednak chcemy wycisnąć z naszego systemu ostatnie soki i uzyskać najwyższą możliwą jakość, wtedy konieczna będzie dokładniejsza analiza parametrów oraz wykresu częstotliwości od wartości impedancji wyrażonej w omach.

Dodaj komentarz