Jakie głośniki do amplitunera ? Jaki amplituner do głośników? Dobór głośników do amplitunera. Skomentuj

Dobór odpowiedniego głośnika do naszego systemu audio oraz amplitunera jest bardzo rozległym tematem, który należy analizować z różnych punktów widzenia, aby jak najlepiej wykorzystać sprzęt z każdego przedziału cenowego. Nawet najdroższy oraz najlepszy sprzęt nie będzie odpowiednio działał, jeśli nie zadbamy o jego odpowiednie środowisko pracy, w którym będzie mógł pokazać swój cały potencjał, który w nim drzemie. W samej teorii sprawa wydaje się być bardzo logiczna, lecz co sprawia, że dany element czuje się lepiej w takim środowisku, a co warunkuje, że ten sam sprzęt gorzej radzi sobie w warunkach z całkowicie innego bieguna? Tego typu tematy rozważań odnośnie odpowiedniego doboru głośników postaram się rozwinąć w dalszej treści artykułu.

Czym jest amplituner?

Podstawową wiedzą jaką powinniśmy nabyć przed dalszymi rozważaniami jest odpowiednia identyfikacja opisywanego sprzętu. Amplituner jest niczym innym jak wielofunkcyjnym wzmacniaczem, który oprócz wzmacniania dźwięku pozwala nam na znacznie większą ilość różnych operacji, które drastycznie zwiększają jego ogólną funkcjonalność. Nowoczesne amplitunery pozwalają nam łączyć się z rożnymi źródłami dźwięku, począwszy od telewizorów, a kończąc na tabletach oraz telefonach, za pomocą drogi przewodowej oraz bezprzewodowej. W szerokiej ofercie różnego typu sklepów stacjonarnych oraz internetowych do wyboru mamy amplitunery dwukanałowe oraz amplitunery AV. Te pierwsze pozwalają nam na podłączenie dwóch oddzielnych kolumn, tworząc spójny system pozwalający na odsłuch wysokiej jakości muzyki. Natomiast druga opcja pozwala nam na złożenie rozbudowanego kina domowego z większą ilością integralnych jednostek głośnikowych. Jeśli chodzi o amplitunery AV bardzo istotne dla jakości wydobywanej fali dźwiękowej jest również odpowiednie rozmieszczenie podłączonych, do tego wielofunkcyjnego wzmacniacza, głośników. Najczęściej spotykany układ, który jest również polecany przez większość specjalistów z dziedziny akustyki, opiera się na 5-ciu kolumnach rozłożonych wokół centralnego punktu, w którym najczęściej znajduje się widz lub widzowie. Centralna kolumna powinna znajdować się naprzeciwko słuchacza, dwie kolumny przednie powinny znajdować się w jednej linii z naszym telewizorem, a dwie ostatnie, tylne za słuchaczem, również w linii prostej i powinny być one umieszczone powyżej linii uszu, lecz nie wyżej niż 60 cm ponad nimi.

Jak odpowiednio dobrać głośnik oraz amplituner?

Ogólna zasada doboru głośnika oraz amplitunera jako osobnego urządzenia, które chcemy włączyć w nasz system audio wygląda bardzo podobnie, więc można zasady tego typu doboru opisać wspólnie dla obu tych jednostek. Głośniki oraz amplitunery to sprzęty elektroniczne, których główne walory oraz cechy użytkowe z reguły ukryte są pod bardzo zwodniczą kopułą, która jest najczęściej stworzona z dobrze wyglądającej mieszaniny metali. Jeśli chcemy wybrać mądrze i wybrać jak najlepiej, zgodnie z korzystnym stosunkiem jakości do ceny, wtedy musimy walory wizualne odłożyć na bok i zainteresować się nimi dopiero na końcowym etapie decyzji. Na samym początku naszą analizę powinny rozpocząć techniczne zagadnienia, związane z parametrami poszczególnych urządzeń. Dzięki temu zabiegowi wyłonimy urządzenia, które wpisują się w nasz budżet oraz oczekiwania i w raz z tym nasz wybór stanie się znacznie prostszy oraz znacznie mniej skomplikowany niż na samym początku.

Pierwszym parametrem, na który warto zwrócić uwagę przy doborze obu urządzeń naszego systemu jest moc RMS, która najprościej mówiąc oznacza największą moc z jaką może działać nasza jednostka w dłuższej perspektywie czasowej. Bardzo często producenci pomijają tego typu wartość na rzecz mocy muzycznej, która nie ma realnego wpływu na funkcjonowanie całego systemu, gdyż określa maksymalną moc w czasie jednej sekundy. Nasz obwód działa jednak znacznie dłużej niż okres jednej sekundy, więc tego typu informacja jest dla nas całkowicie nieużyteczna.

Ważnym z punktu widzenia jakości naszej kolumny głośnikowej lub amplitunera jest również parametr oznaczany przez większość producentów jako skuteczność. Oznacza to głośność z jaką może zagrać nasz system, a wartość ta mierzona jest w odległości jednego metra od membrany naszego urządzenia. Oprócz głośności ten parametr klasyfikuje nasze urządzenie pod względem jakości, gdyż wysoka wartość skuteczności zapewni głębię oraz czystość wydobywanego dźwięku. Przy wyborze odpowiedniego sprzętu powinniśmy skupiać się na tych modelach, które zapewniają skuteczność na poziomie co najmniej 88-90 dB, jeśli chodzi o klasyczne domowe zastosowania.

Ostatni parametr na naszej liście jest tym, który przez większość akustyków i audiofilów jest najważniejszym punktem, który klasyfikuje i oddziela urządzenia wysokiej jakości od tych, które nie powinny znajdować się w naszej sferze zainteresowań. Wartością, na którą głównie powinniśmy zwrócić swoją uwagę jest pasmo przenoszenia, które określa jak szeroką częstotliwość nasze urządzenie będzie mogło przekazać w prawie niezmienionej formie, bez zniekształceń. Pasmo przenoszenia dzielimy na górną oraz dolną granicę i każda z nich powinna być analizowana na całkowicie innej płaszczyźnie. Jeśli chodzi o górne pasmo przenoszenia to sprawa wygląda bardzo prosto, gdyż możemy się tutaj posłużyć badaniami naukowymi, które jednoznacznie określają maksymalną częstotliwość słyszalną dla przeciętnego człowieka. Powinniśmy wybierać jednostki, które gwarantują nam szerokość górnego pasma do granicy 20 KHz. Mniejsza wartość jest dla nas niekorzystna, gdyż częstotliwości są ucinane, a dźwięk w brzmieniu wydaje się być mniej pełny oraz traci swoją głębię. Nie powinniśmy również wybierać sprzętów, a wyższej częstotliwości, gdyż jest to dla nas niekorzystne z punktu finansowego. Nie odczujemy poprawy jakościowej, lecz będziemy zmuszeni do znacznie większej inwestycji. Dolne pasmo przenoszenia natomiast powinno cechować się jak najniższą wartością, gdyż w tym przypadku różnice są jak najbardziej słyszalne. Różnica pomiędzy wartością 40 Hz, a 60 Hz jest bardzo dużo i diametralnie zmienia brzmienie całego systemu audio.

Jakie głośniki do amplitunera?

Zdajemy sobie już sprawę z tego jakie parametry są istotne przy doborze odpowiedniej jednostki. Skuteczność, moc RMS oraz dolne i górne pasmo przenoszenia to wartości, których analiza leży na drodze do skomponowania odpowiednio brzmiącego systemu audio. Jednakże amplitunera oraz głośnika lub kolumny nie powinniśmy traktować nigdy jako odrębnego sprzętu, lecz bardziej jako integralną część systemu, gdyż jedynie ich wzajemna bezproblemowa korelacja gwarantuje całkowity sukces w formie dobrze brzmiącego oraz przystępnego cenowo systemu audio. Jaki amplituner do głośnika będzie zatem najlepszym rozwiązaniem? W tym przypadku również pomoże nam analiza podstawowych parametrów znajdujących się w specyfikacji obu urządzeń.

Najważniejszym parametrem, który powinniśmy wziąć pod uwagę jest impedancja znamionowa głośnika oraz zalecana impedancja głośnika znajdująca się w specyfikacji amplitunera. Obie te wartości powinny do siebie pasować, aby zapewnić naszemu systemowi bezpieczeństwo użytkowania oraz odpowiednią jakość dźwięku. Głośniki różnych firm oraz marek najczęściej dzielą się na te o impedancji 8 lub 4 omów, a amplitunery w swojej specyfikacji najczęściej mają przypisaną jedną z wyższej wymienionych wartości. W teorii zatem powinniśmy głośnik 8 omowy podłączać do systemu ze wzmacniaczem 8 omowym. Niestety rzeczywistość wygląda tak, że warunki domowe nie są środowiskiem laboratoryjnym, idealnym i występują drobne zakłócenia, które sprawiają, że wartość 8 omów staje się bardzo umowną granicą. Dzieje się również tak, że producenci już na etapie komponowania specyfikacji delikatnie zabarwiają rzeczywistość i podnoszą lub zaniżają wartości sprzętu, aby uzyskać jak najlepiej wyglądającą wizualnie jednostkę. Dlatego najlepiej jest dobrać głośniki o impedancji znamionowej wyższej niż ta zalecana przez producenta amplitunera, gdyż tylko wtedy będziemy mogli w pełni bezpiecznie użytkować cały nasz system bez ryzyka niepożądanych uszkodzeń oraz przyszłych kosztów. Powinniśmy natomiast wystrzegać się sytuacji, w której do wzmacniacza podłączamy głośnik o niższej impedancji niż ta zawarta w opisie urządzenia. Może to doprowadzić do tego, że w sytuacji, gdy będziemy chcieli z głośnika “wycisnąć” więcej niż 50% mocy, ulegnie on jakiemuś uszkodzeniu, które narazi nas na kolejne niepożądane inwestycje.

Dodatkowym parametrem, który nie ma już aż tak kluczowej roli, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest moc RMS, która określa nam maksymalną moc z jaką może działać nasze urządzenie w dłuższej perspektywie czasowej. Jeśli źle dobierzemy tę wartość amplitunera względem głośnika, wtedy po prostu nie będziemy mogli wykorzystać maksymalnego potencjału drugiego ze sprzętów wymienionych chwilę wcześniej. Wartość RMS amplitunera powinna być niższa o zaledwie 10 lub 30% od tej samej wartości wypisanej w specyfikacji głośnika. Tylko wtedy uzyskamy system, który będzie wstanie w 100% wykorzystać potencjał każdego z elementów. Jeśli różnica pomiędzy urządzeniami będzie większa niż przedstawiony stosunek procentowy, wtedy nasza inwestycja będzie nieopłacalna i nie przełoży się ona na poprawę jakości wydobywanego dźwięku. Jeśli w specyfikacji nie widzimy czegoś takiego jak moc RMS, wtedy możemy posiłkować się zalecaną mocą głośnika oraz amplitunera, która jest wyrażona w Watach. Nasz wielofunkcyjny wzmacniacz bardzo często ma podany ten punkt w postaci przedziału liczbowego np. Od 30 do 150 W. Oznacza to wtedy, że bez przeszkód możemy podłączyć do naszego systemu kolumny cechujące się mocą 100 W na każdą z dostępnych jednostek.

Dodaj komentarz